Svarstyti medžioklės įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektai

Paieškos forma

Svarstyti medžioklės įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektai

medziokles bokstelis

Vakar LR Seime vyko Aplinkos apsaugos komiteto posėdis, kurio metu svarstė Medžioklės įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektus. Įvertinę įstatymo projektą dėl jo atitikties Konstitucijai, įstatymams ir teisės technikos taisyklėms, LR Seimo kanceliarijos teisės departamentas pateikė šias pastabas:

1.              Projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje siūloma pakeisti mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius įskaitymo tvarką (procentus) į savivaldybių bei valstybės biudžetus. Atkreiptinas dėmesys, kad iš projekto aiškinamojo rašto nėra pakankamai aišku, kurie Medžioklės įstatymo pakeitimo įstatymo bei Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo pakeitimo įstatymo projektai yra laikomi susiję su teikiamu projektu. Jei turimi omenyje šiuo metu Seime svarstomi Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 5, 6, 11, 13, 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (reg. Nr. XIIIP-435) bei Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (reg. Nr. XIIIP-436), tai teikiamo projekto bei šių projektų nuostatos, susijusios su mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius įskaitymo tvarka, turėtų būti tarpusavyje suderintos.

2.              Projekto 2 straipsniu siūloma pakeisti keičiamo įstatymo 3 priedu nustatytus mokesčio už medžiojamuosius gyvūnus tarifus pagal medžioklės plotų kategorijas. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis keičiamo įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, 3 priede nustatyti tarifai indeksuojami. Kainų indeksas nustatomas palyginus mokestinių metų gruodžio mėnesio kainas su 2005 metų gruodžio mėnesio kainomis. Atsižvelgiant į tai, kad teikiamu projektu nustatomi nauji metiniai mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius tarifai, svarstytina, ar tuo pačiu neturėtų būti nustatomi nauji kainų indekso lyginamieji metai.

3.              Projekto nuostatos įsigaliotų 2018 m. sausio 1 d., tačiau tai prieštarautų Teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 3 daliai bei Mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 daliai, pagal kurią Lietuvos Respublikos Seimas turi užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymai, nustatantys naują mokesčio tarifą turėtų įsigalioti ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo jų paskelbimo dienos.

4.              Atsižvelgiant į Biudžeto sandaros įstatymo 17 straipsnio 2 dalies nuostatas, jog trejų biudžetinių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių projektas rengiamas remiantis Vyriausybės programa, Lietuvos stabilumo programa, Valstybės pažangos strategija <...>, manytina, kad turėtų būti gauta Vyriausybės, kaip biudžeto planuotojos, nuomonė dėl siūlomo teisinio reguliavimo.

5.              Siekiant teisinio aiškumo, siūlytina pildyti projektą nuostatomis, kuriose būtų numatyta, nuo kurio mokestinio laikotarpio būtų taikomi nauji mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius tarifai.

Palikite atsiliepimą

Jūsų el.pašto adresas nebus rodomas ir naudojamas. Pažymėti laukai yra privalomi.*

To prevent automated spam submissions leave this field empty.